Shoexpo – İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı’nın 42.si 17 -22 EKİM 2017'de fuarizmir'de gerçekleştirilecek.
Duyurular
 
Derneğimizin 8.Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 14.00'de 6121 sk. No:1 K:7/717 Merkez Çarşı Ayakkabıcılar Sit. Işıkkent de bulunan Dernek Binamızda gerçekleştirilecektir.Olağan Genel Kurul Toplantımız çoğunluk sağlanamaması halinde 2 Mart 2017 Perşembe günü saat:14:00'de 6135 Sok. No:5 Kat:2 Işıkkent-İzmir Çıraklık Eğitim Merkezi İZTO Eğitim Salonunda gerçekleştirilecektir.

Derneğimize üye olmak isteyen kişi ve kuruluşlar sitenin sola alt kısmında ÜYE BAŞVURU FORM'unu doldurarak egeaysad@gmail..com adresine mail atabilir...


EGEAYSAD 2018 yılı üyelik aidatı 300 TL olarak belirlenmiştir. Aidat ödemelerinizi dernek merkezimize gelerek yapabilirsiniz.


İzmir Hava Durumu
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 5,8927   5,9033
EURO 6,5652   6,5771
       
Özlü Sözler
Hiçbir şey ayağınıza gelmez; en azından iyi olan hiçbirşey. Herşeyi gidip almanız gerekir.
Sponsorlarımız
Anket
Hedef pazar olarak hangi ülkeler seçilmeli



 
Sitemizi Tavsiye Ediniz
Sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun kalırız.
 
  
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 57
Dün: 86
Toplam: 64946
AYAKKABI SEKTÖR RAPORU...
 
 
 
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 1
AYAKKABI SEKTÖR RAPORU
 
ÜRETİM
1950 yılından itibaren küçük sanayi görünümünü kazanmaya başlayan ayakkabı sanayi,
son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Özellikle 1980’li yıllarda sektörde oldukça ciddi
sayılabilecek makine parkı yatırımları yapılmış ve böylelikle sektörün %30-35’i
sanayileşmesini tamamlamıştır. Sektörde üretimin % 65-70’i ise yarı makineleşmiş
işletmeler tarafından gerçekleştirilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2013 yılına ilişkin yayınladığı verilere göre, deri ve deri
mamulleri sektöründe 65.813 kişi istihdam edilmekte olup, 6.887 işletme bu sektörde
iştigal emektedir. Sektördeki işletmelerin çoğunluğu İstanbul ve İzmir’de yoğunlaşmıştır.
Üretici işletmelerin yaklaşık %50’si İstanbul’da faaliyet göstermektedir. İzmir, Konya,
Bursa, Ankara, Gaziantep, Manisa, Denizli, Adana, Malatya, Çorum (İskilip) ayakkabı
üretiminin yapıldığı diğer önemli şehirlerdir.
500 milyon çift üretim kapasitesi olduğu söylenen ayakkabı sektörümüzde, fiilen 280
milyon çift üretim yapılmaktadır.
Sektörde son yıllarda askeri ayakkabılar, botlar ve iş ayakkabıları üretiminde hızlı bir
gelişme göze çarpmaktadır. Uluslararası standartlara uygun üretimin gerçekleştirildiği
sektörde CE işaretli ayakkabılar ülkemizde satışa sunulmakta ve AB ülkelerine ihraç
edilmektedir.
Ayakkabı makineleri ve ayakkabı yan sanayi üretimi kapasite ve teknoloji olarak
gelişmiştir. Ayakkabı yan sanayi üretiminin toplam ayakkabı sanayi üretimi içindeki payı ise
% 5 dolayındadır. Üretim çeşitlilik açısından zengindir. Taban, ökçe, kalıp, vardola ihraç
edilmektedir. Ayakkabı yan sanayi başta İstanbul olmak üzere, İzmir ve Ege Bölgesi,
Konya ve Gaziantep’te yoğunlaşmıştır.
Ülkemizde ayakkabı üretiminde geleneksel ve enjeksiyon yöntemi olmak üzere iki yöntem
kullanılmakta olup, daha çok geleneksel yöntem tercih edilmektedir. Bu yöntemde saya ve
taban ayrı aşamalarda üretilerek birbirlerine yapıştırma veya yapıştırma/dikme veya
enjeksiyon yöntemlerinden biriyle monte edilmektedir.
İhracata dönük çalışan üreticiler, alıcılar tarafından talep edilen standarda uygun üretim
yapmaktadırlar. Türk ayakkabı sanayi ve ayakkabı yan sanayi çevre konularında
duyarlıdır.
Son yıllarda tasarıma yönelen Türk ayakkabı sektöründe modaya uygun koleksiyonlar
hazırlanmaktadır. Ayakkabı sektöründe eğitim faaliyetlerine de önem verilmektedir.
Sektördeki dernek ve kuruluşlar biraraya gelerek Türkiye Ayakkabı Sanayi Araştırma,
Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TASEV)’nı kurmuşlardır. Sektörün tasarım konusundaki nitelikli
eleman açığını karşılamak için Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde iki yıllık “Ayakkabı
Tasarım Bölümü” açılmıştır. Yine tasarım konusunda genç yetenekleri ortaya çıkarmak için
her yıl çeşitli tasarım yarışmaları düzenlenmektedir.
 
İhracat
 
Ayakkabı sanayinde sahip olunan avantajlara rağmen, küçük atölye tipi üretim biçiminin
hakim olması, kalifiye olmayan işgücü, ayakkabı yan sanayi girdilerinde standart ve kalite
eksikliği ve ithalat rekabeti gibi yapısal sorunlar nedeniyle ihracat potansiyeli yeterince
değerlendirilememektedir. 1990’lı yılların başında ihracat, özellikle Rusya pazarı olmak
üzere canlanmış ve 1997 yılında 200 milyon doları aşmıştır. Ancak, daha sonraki yıllarda
Rusya’da yaşanan büyük kriz Türk ayakkabı sanayini de büyük ölçüde etkilemiş, ihracatta
düşüş başlamıştır.
Sektör 2002 yılından itibaren yeniden toparlanma sürecine girmiş olup; 2008 yılında 344,9
milyon dolar olan ihracat, 2013 yılında 723,3 milyon doları yakalamış ve bir önceki yıla
göre % 32,5 oranında artmıştır. Dünya ayakkabı ihracatı içinde ise Türkiye’nin payı % 0,46
olması, yurt içi piyasa odaklı üretim yapıldığını göstermektedir.
Türkiye’nin Ayakkabı İhracatı (ABD$)
Yıl Değer
2009 289.472.603
2010 395.624.111
2011 441.246.902
2012 545.923.172
2013 723.275.252
 
 
Ayakkabı sektörü ihracatının ürün gruplarına göre dağılımına baktığımızda ise
ihracatımızın değer bazında yaklaşık % 42,63’ünü yüzü deriden mamul ayakkabıların
oluşturduğu görülmektedir. 2013 yılında 308,36 milyon dolarlık yüzü deriden mamul
ayakkabı ihracatı gerçekleşmiştir. İkinci önemli ürün grubunu ise dış tabanı ve yüzü
kauçuk veya plastik maddeden diğer ayakkabılar oluşturmakta olup, 2013 yılı ihracatı 138
milyon dolardır.
Ürün Gruplarına Göre Ayakkabı İhracatı (ABD $)
GTİP Ürün Adı 2011 2012 2013
6401 Ayakkabı; Dış Tabanı, Yüzü
Kauçuk Ve Plastik, Su Geçirmez 6.247.498 7.099.743 13.351.552
6402 Ayakkabı; Dış Tabanı, Yüzü
Kauçuk Ve Plastik Diğer 100.931.304 116.363.378 138.041.460
6403
Ayakkabı; Yüzü Deri, Tabanı
Kauçuk, Plastik, Tabii, Suni Vb
Kösele
200.012.735 251.889.464 308.355.846
6404
Ayakkabı; Yüzü Dokuma
Maddelerinden, Tabanı Kauçuk,
Plastik Vb
54.955.537 88.646.365 101.374.266
6405 Ayakkabı; Diğer 36.029.113 45.387.847 45.880.383
6406
Ayakkabı Aksamı, İç Taban,
Topuk Rampası, Getr, Tozluk,
Dolak Vb
43.070.715 36.536.375 116.271.745
Toplam 441.246.902 545.923.172 723.275.252
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 3
Ayakkabı İhraç Edilen Başlıca Pazarlar (ABD $)
Ülkeler 2012 2013 Değişim (%)
Rusya Federasyonu 110.369.043 128.757.887 16,7%
Irak 79.937.216 105.167.810 31,6%
Litvanya 568.296 72.146.001 12.595,1%
Suudi Arabistan 41.789.661 41.877.079 0,2%
Ukrayna 10.140.485 28.754.254 183,6%
Almanya 19.792.720 26.972.359 36,3%
İngiltere 15.807.750 22.127.279 40,0%
Kirgizistan 12.261.306 16.236.792 32,4%
İtalya 12.073.480 16.078.980 33,2%
Libya 11.611.225 13.272.729 14,3%
Kazakistan 17.073.422 12.929.464 -24,3%
Romanya 9.416.998 11.993.241 27,4%
Azerbaycan 10.578.555 11.089.600 4,8%
Bulgaristan 14.487.530 11.078.800 -23,5%
Cezayir 7.591.498 10.889.945 43,4%
Türkmenistan 9.120.132 9.733.223 6,7%
Hollanda 8.697.352 9.702.560 11,6%
Fransa 7.696.752 8.743.587 13,6%
İsrail 6.326.761 8.704.849 37,6%
K.K.T.C. 6.744.221 8.425.879 24,9%
Liste Toplamı (İlk 20 Ülke) 412.084.403 574.682.318 39,5%
Diğer 133.838.769 148.626.454 11,0%
Genel Toplam 545.923.172 723.308.772 32,5%
 
 
2013 yılında ayakkabı ihraç ettiğimiz başlıca ülkeler arasında Rusya Federasyonu, Irak,
Litvanya, Suudi Arabistan ve Ukrayna yer almaktadır. 2013 yılında söz konusu beş ülkeye
376,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir.
Almanya, İngiltere, Kırgızistan, İtalya ve Libya diğer önemli ihraç pazarlarımızdır. Ülke
bazında ihraç pazarlarımızda çeşitlenme olmasına rağmen ayakkabı ihracatımızın daha
çok komşu ve çevre ülkelere yapıldığı görülmektedir.
Ülkemiz ayakkabı sektörü ihracat açısından henüz arzu edilen seviyeye ulaşamamıştır.
Özellikle İspanya, Portekiz gibi Avrupalı üreticilerle rekabet edebilecek büyük bir arz
potansiyeli vardır. Ancak bu potansiyel dünyada bilinmemektedir. Özellikle İspanya,
Portekiz ve İtalya gibi Avrupalı ayakkabı üreticisi ülkelerle rekabet etmemiz için sektörün,
firmaların ürünlerimizin tanıtımının yapılması gerekmektedir. Türk ayakkabı firmaları yeni
pazar arayışlarını sürdürmekte, var oldukları pazarlarda pazar paylarını artırmaya
çalışmaktadırlar; özellikle Batı Avrupa ülkelerine ihracat imkanlarını araştırmaktadırlar. Bu
kapsamda sektör firmaları yurtdışındaki önemli uluslararası fuar ve sergilere katılmaktadır.
GSD Shoe Fair-Düsseldorf, Micam Shoevent-Milano, Motexha Spring Fair-Dubai,
Lineapella-İtalya ve Mosshoes-Moskova katılım sağlanan fuarların başında gelmektedir.
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 4
İthalat
Türkiye’nin ayakkabı ithalatı 1994 yılında 28,1 milyon dolar iken, 1997 yılında AB ile
Gümrük Birliği’nden hemen sonra 135,2 milyon dolar ile rekor düzeyde artmıştır. 2002
yılında bir önceki yıla göre hem AB ülkelerinden gerçekleştirilen ayakkabı ithalatı hem de
uzak doğu ülkelerinden yapılan ithalat artmıştır ve toplam 116 milyon dolarlık ayakkabı
ithal edilmiştir. Kriz yıllarında azalan ithalat 2002’den sonra sürekli artarak 2013 yılında
992,95 milyon dolar gibi rekor bir seviyeye ulaşmıştır.
Yıllar içinde ayakkabı ithalatımızın artmasının en önemli nedeni, AB ve Türkiye arasındaki
Gümrük Birliği ile gümrük vergilerinin AB ülkelerine karşı sıfırlanması, üçüncü ülkelere
karşı ise AB’nin ortak tarifesi (OGT)’nin adapte edilmesi nedeniyle mevcut gümrük
vergilerinde %60-70’ler oranında indirim durumunda kalınmasıdır.
Türkiye’nin Ayakkabı İthalatı (ABD $)
YIL Değer
2009 539.467.744
2010 659.673.910
2011 871.463.821
2012 863.682.220
2013 992.947.499
 
Türkiye’nin Ürün Gruplarına Göre Ayakkabı İthalatı (1000 ABD $)
GTİP Ürün Adı 2009 2010 2011 2012 2013
6401 Ayakkabı; Dış Tabanı, Yüzü Kauçuk Ve
Plastik, Su Geçirmez 3.278 5.496 4.228 4.994 8.355
6402 Ayakkabı; Dış Tabanı, Yüzü Kauçuk Ve
Plastik Diğer 172.104 218.085 301.904 283.309 295.706
6403 Ayakkabı; Yüzü Deri, Tabanı Kauçuk,
Plastik, Tabii, Suni Vb Kösele 230.190 263.087 320.274 314.181 351.106
6404
Ayakkabı; Yüzü Dokuma
Maddelerinden, Tabanı Kauçuk, Plastik Vb
98.689 124.158 171.549 182.103 244.949
6405 Ayakkabı; Diğer 9.767 14.759 17.889 21.586 34.491
6406 Ayakkabı Aksamı, İç Taban, Topuk
Rampası, Getr, Tozluk, Dolak Vb 25.440 34.090 55.620 57.508 58.341
Toplam 539.468 659.674 871.464 863.682 992.947
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi
Ayakkabı ithalatımızın yaklaşık yarısı Çin’den yapılmaktadır. Bu ülkeden 2013 yılında
537,3 milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. Söz konusu ithalatın % 43’ünü dış tabanı, yüzü
kauçuk veya plastik maddeden diğer ayakkabılar oluşturmuştur.
Dünya ayakkabı üretimi içinde ilk üç ülke arasında bulunan ve dünya ayakkabı modasına
yön veren İtalya ayakkabı ithal ettiğimiz ülkeler arasında üçüncü sırada gelmektedir. Bu
ülkeden 2013 yılında 101 milyon dolarlık ayakkabı ithal edilmiş olup, bu ithalatın % 79’unu
yüzü deriden mamul ayakkabılar oluşturmaktadır. Vietnam, Endonezya, Hindistan, İspanya
ve Portekiz ise ayakkabı ithal ettiğimiz diğer önemli ülkelerdir. Ülkemiz, 2002 yılında
toplam ayakkabı ithalatının % 41’ini AB ülkelerinden gerçekleştirirken, 2004 yılından
itibaren ithalatımız uzak doğu ülkelerine yönelmiş olup; 2013 yılı itibariyle ayakkabı
ithalatımızın yaklaşık % 83’ü bu ülkelerden tedarik edilmeye başlanmıştır.
 
Ayakkabı İthal Edilen Başlıca Pazarlar (ABD $)
Ülkeler 2012 2013 Değişim (%)
Çin 482.125.192 537.275.173 -1,2%
Vietnam 119.358.549 145.818.084 11,7%
İtalya 83.058.059 101.349.068 1,6%
Endonezya 77.944.942 89.084.137 -9,5%
Hindistan 20.330.904 28.637.506 16,4%
İspanya 10.648.272 14.029.911 -13,5%
Portekiz 8.356.339 12.378.154 95,6%
Kamboçya 9.095.625 9.113.980 22,5%
Almanya 4.865.073 7.375.904 18,9%
Brezilya 8.242.881 6.721.089 -25,9%
Tayland 8.877.382 6.547.124 11,9%
Romanya 6.077.917 6.479.043 23,6%
Bangladeş 1.817.770 3.371.884 -79,5%
Dominik Cumhur. 1.933.788 2.796.142 5,6%
Bosna Hersek 1.350.804 2.627.550 18,6%
İst.Deri Ser.Bölg 868.048 1.632.233 -22,2%
Fransa 1.457.379 1.503.510 -16,8%
Tunus 947.377 1.348.775 -6,1%
Arnavutluk 873.521 1.132.409 114,0%
İngiltere 1.140.236 932.993 26,9%
Liste Toplami (İlk 20 Ülke) 849.370.058 980.154.669 -0,6%
Diğer 14.312.162 12.793.088 -16,4%
Genel Toplam 863.682.220 992.947.757 -0,9%
 
DÜNYA AYAKKABI ÜRETİMİ VE TİCARETİ
 
Üretim
 
2012 World Footwear Yearbook kaynağına göre, 2011 yılı itibariyle dünya ayakkabı üretimi
21 milyar çift civarındadır. %60,5’lik paya sahip olan Çin, 12 milyar 887 milyon çift üretim
ile ilk sırada yer almakta olup, toplam üretimin miktar bazında yaklaşık %90’ının Asya
ülkeleri tarafından gerçekleştirildiği belirtilmektedir.
Diğer taraftan, 2012 World Footwear Yearbook kaynağına göre, dünya ayakkabı üretiminin
%38’inin Avrupa ve Kuzey Amerika’da tüketilmektedir. Ülke bazında incelendiğinde ise
büyük nüfusuyla Çin, ayakkabı dünya tüketiminden aldığı %15,9’luk payla ilk sırada yer
almaktadır. Çin’i %12,9’luk payla ABD, 12,7’lik payla Hindistan, %4,3 payla Brezilya ve %4
payla Japonya takip etmektedir.
Ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte bugün kişi başına yıllık ayakkabı tüketimi
ortalama 3 çift düzeyindedir.
Yüksek iş gücü maliyeti nedeniyle Avrupa ülkelerinde ayakkabı sanayi hızla küçülmüş
olup; dünya ayakkabı üretimi içindeki payları hızla azalmıştır. Amerika kıtasının dünya
üretimindeki payı, Avrupa kıtasına göre, daha küçük bir hızla azalmaktadır. Bunun nedeni
ABD kıtasında Brezilya, Meksika gibi ayakkabı sanayinde güçlü ülkelerin varlığıdır.
© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 6
İthalat
ITC verilerine göre değer bazında, 2000 yılında 49,6 milyar dolar olan dünya ayakkabı
ithalatı, on yıl içinde % 75 oranında artış göstererek, kriz yılı olan 2009 yılında 87 milyar
dolara ulaşmıştır. Küresel kriz sonrasındaki toparlanma sürecinin yaşandığı 2010 yılından
itibaren, ayakkabı sektöründe olumlu bir değişim yaşanmış ve 2012 yılında dünya
ayakkabı ithalatı bir önceki yıla göre % 1,3 oranında artarak 117 milyar dolara yükselmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki en büyük ayakkabı ithalatçısı ülke olup, dünya
ithalatının yaklaşık % 21’ini gerçekleştirmektedir. 2012 yılında ABD’nin ithal ettiği ayakkabı
tutarı 24,9 milyar dolardır.
Dünyadaki diğer büyük ayakkabı ithalatçısı ülkeler sırasıyla Almanya, Fransa, İngiltere,
Japonya ve İtalya’dır. Dört AB ülkesinin ayakkabı ithalatı, 2012 yılındaki dünya ayakkabı
ithalatının % 23,3’ünü oluşturmaktadır.
Dünya Ayakkabı İthalatı (Milyon ABD $)
İthalatçı Ülkeler 2010 2011 2012 2012-2011
Değişim (%)
2012
Dünya İthalatındaki
Payı (%)
Dünya 101.299 115.476 116.957 1,3% 100,0%
ABD 21.932 23.650 24.862 5,1% 21,3%
Almanya 7.924 9.492 8.912 -6,1% 7,6%
Fransa 5.999 6.757 6.442 -4,7% 5,5%
İngiltere 5.645 6.003 6.081 1,3% 5,2%
Japonya 4.793 5.427 5.904 8,8% 5,0%
İtalya 5.898 6.759 5.823 -13,8% 5,0%
Hong Kong 4.977 5.141 4.846 -5,7% 4,1%
Rusya Federasyonu 3.905 4.160 4.261 2,4% 3,6%
Hollanda 2.801 3.793 3.474 -8,4% 3,0%
Belçika 2.585 2.454 3.068 25,0% 2,6%
İspanya 2.931 3.242 2.756 -15,0% 2,4%
Kanada 1.927 2.153 2.213 2,8% 1,9%
Güney Kore 1.261 1.672 1.821 8,9% 1,6%
Çin 1.118 1.554 1.785 14,9% 1,5%
Avustralya 1.208 1.361 1.527 12,2% 1,3%
 
Dünyanın en büyük ayakkabı üreticisi ve ihracatçılarından olan İtalya’nın 5,8 milyar dolarlık
ayakkabı ithalatı yapmasında, kendi tüketimini karşılama amacı yanı sıra yurt dışında
fason yaptırdığı ürünlerin ithalatı ile reeksport amacıyla yaptığı ithalat etkili olmaktadır.
Belçika ve Hollanda’nın ithalat tutarlarının yüksek olmasında, reeksport büyük paya
sahiptir. Nitekim Belçika dünyanın altıncı büyük, Hollanda ise sekizinci büyük
ihracatçısıdır.
Ayakkabı ithalat vergilerinin, gelişmiş ülkelerde genellikle daha düşük oranda, gelişmekte
olan ülkelerde ise bu ülkelerin kendi sanayilerini koruma çabaları nedeniyle daha yüksek
seviyede olduğu görülmektedir. Ayakkabı sanayinde Çin, Brezilya, Hindistan, Meksika gibi
ülkeler yüksek gümrük tarifeleri uygulamaktadırlar.
 
İhracat
 
ITC verilerine göre değer bazında, 2000 yılında 37,9 milyar dolar olan dünya ayakkabı
ihracatı, on yıl içinde % 116 artış göstermiş ve 2009 yılında dünya ihracatı 82 milyar dolara
ulaşmıştır. 2012 yılı itibariyle ise dünya ihracatı 2011 yılına göre % 4,4 artarak 118,8 milyar
dolara yükselmiştir.
Dünya ayakkabı ihracatında, Çin lider ülke konumunda olup, 2012 yılında 46,8 milyar
dolarlık ayakkabı ihraç ederek dünya ihracatının % 39,4’ünü gerçekleştirmiştir. Bu ülkeyi
10,8 milyar dolarlık ihracatla İtalya, 10,4 milyar dolarlık ihracatla Vietnam, 5,1 milyar
dolarlık ihracatla Hong Kong, 4,6 milyar dolarlık ihracatla Almanya, 4,3 milyar dolarlık
ihracatla Belçika ve 3,5 milyar dolarlık ihracatla Endonezya izlemektedir.
Çin ve İtalya birlikte toplam 57,6 milyar dolarla, dünya ayakkabı ihracatının % 48,5’ini
gerçekleştirmektedir. 2012 yılı itibarıyla dünya ayakkabı ihracatının % 44,1’ini deri yüzlü
ayakkabılar, % 25,1'ini yüzü plastik / kauçuk malzemeden olan diğer ayakkabılar ve %
15,7’sini yüzü dokuma maddelerinden olan ayakkabılar oluşturmaktadır.
Dünyada, Çin hariç büyük ihracatçı ülkelerin tamamının ağırlıklı olarak deri ayakkabı ihraç
ettikleri ve deri ayakkabı üretiminde uzmanlaşmış oldukları görülmektedir. Bu bağlamda,
önümüzdeki yıllarda dünya ayakkabı pazarındaki rekabetin deri ayakkabı alt sektöründe
daha yoğun yaşanması beklenmektedir.
Dünya Ayakkabı İhracatı (Milyon ABD$)
İhracatçı Ülkeler 2010 2011 2012 2012-2011
Değişim (%)
2012
Dünya İhracatındaki
Payı (%)
Dünya 96.401 113.763 118.813 4,4% 100,0%
Çin 35.634 41.722 46.811 12,2% 39,4%
İtalya 9.877 11.603 10.828 -6,7% 9,1%
Vietman 5.230 6.718 10.400 54,8% 8,8%
Hong Kong 5.577 5.651 5.182 -8,3% 4,4%
Almanya 3.942 5.199 4.626 -11,0% 3,9%
Belçika 3.742 4.182 4.306 3,0% 3,6%
Endonezya 2.502 3.302 3.525 6,7% 3,0%
Hollanda 2.443 3.270 3.046 -6,8% 2,6%
İspanya 2.593 2.983 2.772 -7,1% 2,3%
Fransa 2.082 2.549 2.636 3,4% 2,2%
Portekiz 1.780 2.150 2.126 -1,1% 1,8%
Hindistan 1.643 2.091 1.958 -6,3% 1,6%
Romanya 1.476 1.818 1.612 -11,4% 1,4%
İngiltere 1.310 1.490 1.595 7,1% 1,3%
ABD 1.104 1.288 1.331 3,4% 1,1%
 

Okunma Sayısı: 470



Yazdır

 

 DİĞER HABERLER





















Üye Giriş Paneli
E-posta:      
Şifre:        
Şifremi unutum
Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
   
 
Köşe Yazıları
Günlük Gazeteler
Sponsorlarımız